Penalhuset på fisker Ole Nielsens grund.Penalhuset lå nogenlunde der, hvor stentangen syd for roklubben kan ses i vandet.Penalhus og SUS kostede i alt 3000.

(Dette er formodentlig SUS’ dåb i 1941)

     
 

 

Omklædningskabinen

(standeren blev vedtaget 24. september 1940 og den vajer over broen - derfor må det være 1941)

 

     
     

Indvielse af et rigtigt klubhus St. Bededag 1. maj 1942

Grunden blev stillet til rådighed af kunstmaler P. Hougaard (Rungstedgård)

Pris 10.500 kr.

     
     
     
Flaghejsningstart  

I 1943 gav Kunstmaler P. Hougaard 2 m ekstra fra sin tilstødende strandgrund. Her ses flaghejsningen ved standerhejsningen. 

Klik på linket til videoen på Youtube her eller på billedet

     
 Roveninder47   Jytte Melander Petersen t.v.med to roveninder på klubtrappen i 1947
     
 48klubhus   I betragtning af bådeparkens størrelse kan dette være jubilæumsbilledet fra 1948.
     
 26 P1010015   Tilbygningen i 1953 blev indviet 26. september
     
 27 P1010016   Klubhuset efter indvielsen 1953 
     
 34 scan    
     
Roning003   I april 1967 startede sæsonnen som sædvanlig med at hente sand, så der igen kunne lægges fliser foran bådhallen. Vinterens højvande havde altid ødelagt forpladsen.
Her er Ole Helsted, Leif Andersen og Niels Ryhding i gang.
     
 24 Langtursstart1970    

1970 Klubhuset var rødt.

(man rejser årer ved den faste bro – her ses bl.a. Niels Ryhding og Bjarne Drewsen
     
35 scan0002  

1971 - man beholdt overtøjet på inde i klubhuset – det var uisoleret.

Bl.a. Villy Møller, Hans Jørgen ”Honk” og Kai Otto Nielsen.

     
2 00030   I 1977 blev der isoleret og opsat udvendig finerbeklædning – samtidig skiftede huset farve til blåt.
     
5 Blaaklubhus77   I 1977 var klubhuset blåt. Bemærk den flade forstrand.
     
13 Gl Klubhusstue90  

1990 Kasserer Christian Buch m.fl.

Ovenlysvinduerne holdt ikke tæt I regnvejr
     
23 Komfur ca 1990   Damernes omklædning med komfuret – og brusekabinen var i værkstedet
     
12 Gl Klubhussofa90   Den legendariske røde sofa
     
3 00032  

Det ny klubhus under opførelse. Anlægssum 2,1 mio

     
34 Rejsegilde  

Rejsegilde 3. april 1991

Bl.a. Svend Sylvander, Leif Andersen, Erik Wetche og tømrermester Jens Venø Nielsen
     
7 Byggeri91.8   Klubbens medlemmer foretog selv malerarbejdet. 
     
8 Baadplads91  

Bådepladsen bliver anlagt.

Huset er beklædt med rødmalede krydsfinerplader – bagefter er der sat brædder uden på – se næste billede
     
11 Fliser91  

Fliselægning 

Bl.a. Gert Andersen, Michael Andersen, Niels Ryhding, Georgio Meyn, Ole Jensen
     
21 Klubhus91-01   Indvielse 15. juni 1991. Her ses både det nye og det gamle klubhus.
     
18 Indvielse910002   Broen var også "festklædt" på indvielsesdagen 
     
19 Indvielse910003  

Kl. 12 blev standeren taget ned på det gamle klubhus og overført til det nye.

     
17 Indvielse910001   Æresmedlemmerne Oluf Andersen og Christian Larsen deltog i indvielsen.
     
22 Klubhus91-4   Klubbens nyvalgte formand Jens Peter Heesche Hansen holder tale
     
14 Hanne Falkensten1991   Borgmester Hanne Falkensteen ønsker også tillykke
     
20 Indvielse910009  

Om aftenen var der festmiddag i bådehallen

Bl.a. Svend Sylvander, Leif Andersen og Ulla Meyn
     
6 BROEN2001   Klubben set udefra 2001 - det er Bjørn Ryhding med ryggen til 
     
38 vinter04   Vinteren 2004
     
37 vinduer08  

I 2008 blev facadevinduerne skiftet

     
29 P4020005  

2011 (Nord for Roklubben er Kajakklubben blevet bygget)

     
32 PB290001  

Glenn Christiansen skifter nedløbsrør; 

     
16 IMG 1747   2012 – ombygning af den første bådehal og omklædningsrummene giver nyt motionslokale
     
31 PA220032   Der males – her Birger Beck-Nielsen og Erik Rolf Petersen
     
15 IMG 0134   Lokalet indvies ved stranderstrygningen 2012 af Mikkel Visby og Knud Mortensen
     
4 aRR motionsrum 47    
     
30 P7010013   Rungsted Roklub 2013 - der er nu 4 vinduespartier i facaden.
     
     

 

 

Go to top