Gennem tiderne har der været afholdt mange forskellige kanindåbe og andre festlige arrangementer.

 

KongNeptunStart  

Kanindåben er 1942 er smalfilmet og viser et meget fint optog af Kong Neptun med følge - og faktisk en meget "nådig dåb".

Ved at klikke på billedet kan du se et youtubeklip fra kanindåben i 1942

     
KongNeptun   Kanindåben var et fast indslag i fyrrerne og halvtredsernes havenfester (det var roklubben der stod for havnefesterne og havde det som indtægtskilde)
     
Kanindaab67   Her er det Kong Neptuns ankomst i 1967 - Bente Fregil er dronning
     
Kanindaabigamlehavn  

Der er gang i døbefonten - blandt døberne er Bjarne Drewsen, Bjørn Lindahl, Kai Otto Nielsen og Niels Ryhding.

Mælkejungen indeholdt gammel flødeskum.

     
Kanindaab80erne   En ny generation kaster sig ud i løjerne i 80'erne
     
Kanindaabsplat   Det bliver mere og mere snasket
     
Kanindaab93-3   Kaninerne går i optog fra klubben over til gæstekajen - 1993
     
KanindaabB99   Ved havnens 25års jubilæum i 1999 blev kanindåben gjort til et festligt indslag -
     
Kanindaab99   blandt publikum stod en ældre dame, der var meget chokeret over hvordan de stakkels kaniner blev behandlet
     
Ungemand  

"unge mand" tiltalte hun Kong Neptun - og så røg hun også i baljen.

("Skuespillerne" her er Nete Kodahl, Grethe Lindquist og Jens Peter H. Hansen)

     
 Kanindaab07   Tiden var løbet fra de værste dåbsekskapader. I 2007 og 08 eksperimenterede klubben med at invitere kaninerne på tur til Struckmannsparken i Skodsborg. Her mødet de så Kong Neptun, der tog i mod deres ører og de blev indbudt til søpølseparty ved grillen.
     
daab12   Traditionen med havnens vand er genoptaget, men i en afdæmpet form hvor det er en "fornøjelig" seance for alle parter.
     
 Baaddyst0001   Disse billeder er fra båddyst i Københavns Havn - en slags ridderturnering fra båd. Duelanterne fra Rungsted er Jens Peter H. Hansen og Søren Kobbernagel
     
 Baaddyst0002   - Søren røg i baljen
     
Julero2001   Roning juleaftensdag med nissehue er en tradition fra 90'erne
     
Julero2 2001   Den lille nissefamilie består af Kirsten Brogaard Pedersen med døtrene Line og Ditte, samt Petur Petersen
     
Fastelavn   Klubbens alleryngste medlemmer har også et fast arrangement - det er fastelavnsfesten med tøndeslagning.
     
 Fastelavn2   Efter tøndeslagningen vanker der boller og basser. JK, Sussanne, Helle med flere er igang.
     
Go to top